Projekty dr. hab. Jana Fronka


dr hab. Jan Fronk


1. Molekularne mechanizmy odpowiedzi roślin na chłód. Stosując nowoczesne metody biologii molekularnej (analiza transkryptomu za pomocą mikromacierzy, Real-Time RT PCR, hybrydyzacji Northern, poszukiwanie wspólnych szlaków regulacji transkrypcji), bioinformatyki oraz biochemii (analiza szlaków metabolicznych i metabolitów za pomocą metod chromatograficznych – GLC, HPLC, MS) badamy reakcje linii wsobnych kukurydzy, różniących się chłodowrażliwością, na działanie niskiej temperatury. Temat realizowany w bliskiej współpracy z zespołem dr. hab. Pawła Sowińskiego, prof. UW (wydział Biologii UW i IHAR, Radzików).

2. Regulacja cyklu komórkowego i jej zaburzenia związane z procesem nowotworzenia. Mechanizmy zapewniające stabilność genomu w komórkach (metody klasycznej genetyki drożdży, biologii molekularnej, biologii komórki); we współpracy z zespołem dr hab. Anny Kurlandzkiej (IBB PAN). Procesy starzenia się i śmierci komórek ssaczych, mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych (metody biologii molekularnej i komórkowej; zaawansowana mikroskopia konfokalna, immunofluorescencyjna, sortowanie komórek); we współpracy z zespołem prof. dr hab. Ewy Sikory, Inst. Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, PAN. Projekty są dostępne dla magistrantów i licencjatów Zakładu Biologii Molekularnej.
© 2003-2020 Zakład Biologii Molekularnej UW